دسته: علمی

تابش جسم سیاه ۱

تابش جسم سیاه

سلام در فیزیک پدیده هایی هستند که با تحلیل کلاسیکی نمی توانیم توجیه و نتایج درستی برای آن ها بیابیم . یکی از این پدیده ها تابش جسم سیاه یا Black body radiation است...

۰

آزمایش با تشدید

سلام تشدید یا رزونانس (Resonance) عامل بسیاری از اتفاقات اطراف ماست . بسیاری از صداهایی که در اطراف می شنویم از طریق پدیده تشدید به وجود می آید . اگر تا کنون شکستن شیشه...

۰

چرخ و فلک و فیزیک

سلام تا به حال سوار چرخ و فلک شده اید . حرکت دورانی چرخ و فلک لذت بخش و سرگرم کننده است . ولی چه رازی در این حرکت دورانی وجود دارد که این...

۰

کاربرد قطبش در صفحات LCD

سلام قطبش یا پلاریزاسیون یکی از خواص مهمی است که نه تنها در مورد امواج بلکه حتی در مورد خلا و برخی موارد دیگر نیز به کار می رود . قطبش به معنای محدود...

۲

لامپ بالمر

سلام می دانیم که برای تهیه طیف اتمی هر عنصری ابتدا لازم است تا آن عنصر را در شرایطی قرار دهیم تا ملتهب شود و از خودش نور تابش کند . در مورد هیدروژن...