دسته: علمی

۰

چهار حالت ماده

سلام ماده را می توانیم هر چیزی بدانیم که فضایی اشغال می کند و جرمی دارد . تمام اجسام فیزیکی ترکیبی از ماده هستند و یکی از راحت ترین مشاهداتی که در مورد این...

۰

ابر رسانای شناور

سلام ابر رسانایی حالت خاصی از ماده به حساب می آید که تنها برخی از مواد و در زیر دمای بحرانی از خود بروز می دهند. ممقدار دمای بحرانی از ماده‌ای به مادهٔ دیگر...

۰

رایانش ابری

سلام یک اصطلاح رایجی که امروزه به تازگی مطرح شده است رایانش ابری است که به معنای دسترسی به خدمات و برنامه های کامپیوتری از طریق ریز ساخت های مکان دیگری است .

۰

تاثیرات تابش فرابنفش

سلام تابش فرابنفش به دلیل فرکانس بالاتر از نور مرئی دارای انژی بالاتری نسبت به حوزه مرئی است . خورشید یکی از عمده ترین تولید کنند گان تابش فرابنفش است اما به دلیل وجود...