دسته: علمی

۰

ساخت تریلی ۱۸ چرخ

سلام برای حمل کالا ها و کانتنر های ترانزیت از کامیون ها و تریلی های بزرگی استفاده می شود . یکی از بزرگترین این کامیون ها تریلی های ۱۸ چرخ هستند . برای آشنایی...

۰

گدازه های زمین

سلام حرارت و فشار بالای درون زمین آنقدر بالاست که سنگ ها را ذوب کرده و روان می کند . گاه این سنگ های روان راهی به سطح زمین می یابند و آن گاه...

۰

مراحل ساخت موتور الکتریکی

سلام موتور های الکتریکی چه بلاخص نوع جریان متناوب آن ها امروزه در انواع صنایع و وسایل کاربرد های فرآوانی یافته اند . در اینجا قصد داریم با اسمبل کردن و مراحل ساخت نمونه...

۱

باد خورشید ها

سلام شفق قطبی یکی از پدیده های زیبایی است که در قطب های زمین دیده می شود . اما چه چیزی باعث چنین پدیده جالب و زیبایی می شود و آیا ممکن است مشکلاتی...

۰

یخ از نوع خشک

سلام یخ خشک یا کربن دی اکسید منجمد برای کاربرد های سرد کنندگی و آزمایش کاربردهای متفاوت و فرآوانی دارد . یخ خشک تحت فشار در دمای منفی ۷۸٫۵ درجه سانتی گراد از گاز...