دسته: علمی

۰

برش یخ با گرافن

سلام گرافن (graphene) یک آلتروپ یا دگر شکل کربن است و می توان گفت که کربن خالصی است که به صورت ورقه ای تخت در آمده است . اتم های کربن در این حالت...

۰

طوفان چگونه می آید؟

سلام فکر کنم هر وقت احساس کردیم که داره طوفان می شه سریع درها و پنجره ها را بسته ایم یا اگر بیرون از خانه بوده ایم سعی کرده ایم که سریع تر به...

۱

ساخت نیتروژن جامد

سلام فرض کنید مقداری آب را در محفظه ای قرار دهیم که بتوانیم فشار آن را به دلخواه کاهش یا افزایش دهیم حال به نظر شما اگر فشار ظرف را به میزان کافی کن...

ساخت تخته هوشمند ۰

ساخت تخته هوشمند

سلام تجهیزات الکترونیکی جدید علاوه بر کمکی که به ما در عرصه های مختلف می کنند و فایده های فرآوانی که برای ما دارند ؛ گاهی اوقات هزینه های بسیار زیادی نیز برای ما...