دسته: علمی

۰

آزمایش با نیتروژن مایع

سلام نیتروژن مایع  بی رنگ, بی بو (بسیار شبیه به آب) با دمایی نزدیک ۱۹۶ درجه زیر صفر بوده و از تقطیر جزء به جزء هوای مایع به دست می‌آید. دمای پایینی که نیتروژن...