دسته: گالری

هنر چیدمان هیزوم به شکل پرندگان ۰

هنر چیدمان هیزم

سلام هنر بخشی از زندگی انسان است . حتی گاهی چیدن وسایل اطرافمان با طرح و خلاقیت را می توان به گونه ای هنر به حساب آورد . در این نوشته از ریسمان نیز...

تکسچر طرح چوب برس خورده قهوه ای روشن ۰

تکسچر چوب قهوه ای

سلام در کارهای گرافیکی ، مثل انیمیشن سازی یا ویرایش عکس و فیلم از تصاویر با کیفیتی استفاده می کنند که به آن ها تکسچر یا بافت گفته می شود . این تصاویر معمولا...

۰

خلاقیت و ابتکار در طراحی چتر

سلام توجه طراحان امروزه به بسیاری از وسایل رنگ و بویی از خلاقیت و نوآوری داده است . در این نوشته تعدادی از طرح های جالبی که در طراحی چتر ها استفاده شده است...

۰

۱۰۰۰۰۰ عکس از دود

سلام چقدر وقت برای عکاسی می گزارید ؟ برخی از افراد آنقدر عاشق و شیفته عکاسی هستند که برای عکاسی از بسیاری از سوژه های روزمره ساعت ها و حتی ماه ها وقت می...

۰

طرح شماتیک کارت اعتباری

سلام کارت های اعتباری امروزه بسیار گسترده شده اند و در بسیاری از خرید ها ، حتی خرید های روزانه از آن ها استفاده می شود . به همین دلیل می توان حدس زد...