ریسمان

بهترین هاست کدام است ۴

بهترین هاست کدام است ؟

سلام یکی از سوالات رایجی که در زمینه ساخت سایت مطرح می شود این است که بهترین هاست کدام است ؟ مطمئنا پاسخ به این سوال به تجربه و دانش نیاز دارد و البته...

نمونه ای از دو آینه فرنل و تداخل ۰

دو آینه فرنل و تداخل

سلام تداخل در امواج را می توان مبحث نسبتا گسترده ای دانست .عامل اصلی تداخل امواج ایجاد اختلاف راه نوری بین پرتو های نور عموما همدوسی است که از یک منبع سرچشمه گرفته اند...