برچسب: آبشار یخ زده در ایسلند

۲

آبشار منجمد

سلام آبشار ها با ریزش حجم زیادی آب از ارتفاع شکل می گیرند . وقتی ارتفاع و مقدار زیاد آب را در نظر بگیریم به قدرت و انرژی زیاد یک آبشار پی می بریم...