برچسب: آزمایش با دایره رنگ

تکسچر دایره رنگ ۰

تکسچر دایره رنگ

سلام دایره رنگ ، دایره ای است متشکل از تمام طیف رنگی که به دایره RGB نیز معروف است . این دایره استفاده های فراوانی از فیزیک و اپتیک گرفته تا طراحی و گرافیک...