برچسب: آزمایش با یخ خشک

۰

یخ از نوع خشک

سلام یخ خشک یا کربن دی اکسید منجمد برای کاربرد های سرد کنندگی و آزمایش کاربردهای متفاوت و فرآوانی دارد . یخ خشک تحت فشار در دمای منفی ۷۸٫۵ درجه سانتی گراد از گاز...

۱

ساخت نیتروژن جامد

سلام فرض کنید مقداری آب را در محفظه ای قرار دهیم که بتوانیم فشار آن را به دلخواه کاهش یا افزایش دهیم حال به نظر شما اگر فشار ظرف را به میزان کافی کن...