برچسب: آموزش ساخت گلدان

۱

ابتکار با گلدان های شکسته

سلام وقتی گلدان می شکند بسیاری از افراد آن را دور می اندازند اما افراد خلاقی هم هستند که با این گلدان های شکسته و به کمک ابتکار ، استفاده های نو و خلاقانه...