برچسب: آموزش پرسپکتیو

۰

آموزش طراحی – گام چهارم

سلام در ادامه آموزش گام به گاک طراحی امروز چهارمین جلسه ازاین مجموعه را ارائه می کنیم . امید وارم تا کنون از این آموزش ها استفاده کرده باشید و بتوانید ایده های ناب...

۰

آموزش طراحی – گام دوم

سلام در ادامه مطالب آموزش طراحی امروز در دومین آموزش اصول پرسپکتیو را شروع می کنیم . این اصول بحث اصلی چند جلسه آینده را در بر می گیرند . در این جلسه با...