برچسب: بافت و طرح دود آبی

۰

بافت و طرح دود آبی

سلام شکل های دود در کارهای طراحی و دادن جلوه های خاص بسیار به کار می روند و کاربردی هستند . در این نوشته از ریسمان در نظر داریم بافت یک دود آبی را...