برچسب: بررسی بازی برزیل با آلمان

آلمان ۷ – برزیل ۱ ۰

آلمان ۷ – برزیل ۱

سلام بازی برزیل و آلمان با نتیجه غیر منتظره ای امشب انجام شد . این درحالی است که برزیل تا به حال در تاریخش چنین باختی را تجربه نکرده بود.