برچسب: بسم الله الرحمن الرحیم

۰

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم این اولین نوشته را با نام پر شکوه یگانه پروردگار عالم آغاز می کنم باشد که یادمان نرود که همه جا ناظر و شنوا است و عالم محضر اوست و...