برچسب: تکسچر کاغذ قدیمی

تکسچر کاغذ قدیمی ۰

تکسچر کاغذ قدیمی

سلام کاغذ پس از گذشت زمان خشک می شود و از سفید به قهوه ای تغییر رنگ می دهد ، گوشه هایش گرد می شود و حالت سوخته پیدا می کند . در این...