برچسب: دانلود فیلم آزمایش با آهنربا

۱

تخریب آهنربا

سلام آهنربا ها را همه می شناسیم و از آن ها استفاده می کنیم . آیا تا به حال به این فکر افتاده اید که چگونه از یک آهنربا استفاده کنیم تا تضعیف نشود...