برچسب: دانلود ویدئو نشنال جئوگرافیک

۰

گدازه های زمین

سلام حرارت و فشار بالای درون زمین آنقدر بالاست که سنگ ها را ذوب کرده و روان می کند . گاه این سنگ های روان راهی به سطح زمین می یابند و آن گاه...

۰

طوفان چگونه می آید؟

سلام فکر کنم هر وقت احساس کردیم که داره طوفان می شه سریع درها و پنجره ها را بسته ایم یا اگر بیرون از خانه بوده ایم سعی کرده ایم که سریع تر به...