برچسب: رادیاتور ها چگونه ساخته می شوند

۱

ساخت رادیاتور ماشین

سلام با پیشرفت خودرو ها و موتور های احتراقی نیاز به خنک نگه داشتن آن ها نیز ، بیشتر احساس می شود . از این رو ساخت یک رادیاتور خوب و بهینه برای پایین...