برچسب: رایانش ابری

۰

رایانش ابری

سلام یک اصطلاح رایجی که امروزه به تازگی مطرح شده است رایانش ابری است که به معنای دسترسی به خدمات و برنامه های کامپیوتری از طریق ریز ساخت های مکان دیگری است .