برچسب: ساخت خرچنگ

۰

خرچنگ کاغذی

سلام خرچنگ ها را با چنگال های بزرگ و حرکت موربشان می شناسند . در این نوشته از ریسمان آموزش کامل ساخت یک نوع خرچنگ ساده را برای شما قرار داده ام . امیدوارم...