برچسب: ساخت وسایل ابتکاری

هنر چیدمان هیزوم به شکل پرندگان ۰

هنر چیدمان هیزم

سلام هنر بخشی از زندگی انسان است . حتی گاهی چیدن وسایل اطرافمان با طرح و خلاقیت را می توان به گونه ای هنر به حساب آورد . در این نوشته از ریسمان نیز...

۷

پرتاب کننده توپ بسازید

سلام درتنیس و بازی های مشابه ، معمولا در هنگام آموزش از دستگاه هایی استفاده می کنند که توپ را پرتاب می کند . در این نوشته از ریسمان قصد داریم روش ساده ای...