برچسب: سیستم ریل های قطار

۰

سیستم تعویض ریل قطارها

سلام تا به حال حتما دیده اید که قطار ها چگونه بر روی ریل ها تغییر مسیر می دهند. ریل های قطار با نزدیک شدن به ایستگاه زیاد شده و با دور شدن از...