برچسب: طراحی خلاقانه و جالب چتر

۰

خلاقیت و ابتکار در طراحی چتر

سلام توجه طراحان امروزه به بسیاری از وسایل رنگ و بویی از خلاقیت و نوآوری داده است . در این نوشته تعدادی از طرح های جالبی که در طراحی چتر ها استفاده شده است...