برچسب: طرح پنجره مشبک

۰

بافت و طرح پنجره مشبک

سلام پنجره های مشبک ، از جمله نماد های هنر ایرانی هستند که نمونه های بسیاری را می توان در خانه های یزد ، کرمان و اصفحان مشاهده کرد . در این نوشته تکسچر...