برچسب: عکاسی بدون زمان

۰

عکاسی بدون زمان

سلام یکی از توانایی های یکی عکاس را می توان توانایی ثبت لحظه ها دانست . بسیاری از اتفاقات اطراف ما در کسری از ثانیه اتفاق می افتند و ثبت این لحظات کوتاه گاه...