برچسب: فاز بوز انیشتین

۰

چهار حالت ماده

سلام ماده را می توانیم هر چیزی بدانیم که فضایی اشغال می کند و جرمی دارد . تمام اجسام فیزیکی ترکیبی از ماده هستند و یکی از راحت ترین مشاهداتی که در مورد این...