برچسب: فرابنفش UVC

۰

تاثیرات تابش فرابنفش

سلام تابش فرابنفش به دلیل فرکانس بالاتر از نور مرئی دارای انژی بالاتری نسبت به حوزه مرئی است . خورشید یکی از عمده ترین تولید کنند گان تابش فرابنفش است اما به دلیل وجود...