برچسب: فیلم فوران خورشید

۱

باد خورشید ها

سلام شفق قطبی یکی از پدیده های زیبایی است که در قطب های زمین دیده می شود . اما چه چیزی باعث چنین پدیده جالب و زیبایی می شود و آیا ممکن است مشکلاتی...