برچسب: نشانه های قدرت خدا

۰

درختان زیبا

سلام درختان عامل زیبایی ، سایه ، تنفس ، تغذیه و آرامش ما هستند . برای مشاهده تعدادی از این درختان زیبا و عظیم و آشنایی با آن ها در ادامه با ریسمان همراه...

۲

آبشار منجمد

سلام آبشار ها با ریزش حجم زیادی آب از ارتفاع شکل می گیرند . وقتی ارتفاع و مقدار زیاد آب را در نظر بگیریم به قدرت و انرژی زیاد یک آبشار پی می بریم...