برچسب: پریز چرخان برای استفاده حداکثری از فضا

۱

پریز چرخان

سلام تا به حال برایتان پیش آمده است که بخواهید چند شارژر و دو شاخه را به یک محافظ و در کنار هم وصل کنید ولی به علت اندازه این شارژر ها و دو...