برچسب: چرا چرخ و فلک لذت بخش است

۰

چرخ و فلک و فیزیک

سلام تا به حال سوار چرخ و فلک شده اید . حرکت دورانی چرخ و فلک لذت بخش و سرگرم کننده است . ولی چه رازی در این حرکت دورانی وجود دارد که این...