برچسب: flat color

آموزش اصول طراحی فلت یا تخت ۴

آموزش اصول طراحی فلت

سلام امروزه طراحی دیجیتال به قدری گسترش یافته که هر روز شاهد ظهور سبک و شیوه ی تازه ای از طراحی هستیم . شاید گسترش و مطرح شدن ناگهانی طراحی فلت (Flat design) را...