برچسب: fresnel’s two mirror

نمونه ای از دو آینه فرنل و تداخل ۰

دو آینه فرنل و تداخل

سلام تداخل در امواج را می توان مبحث نسبتا گسترده ای دانست .عامل اصلی تداخل امواج ایجاد اختلاف راه نوری بین پرتو های نور عموما همدوسی است که از یک منبع سرچشمه گرفته اند...