برچسب: zebra texture

۰

بافت و طرح گورخر

سلام در ادامه سلسله مطالب بافت ها وطرح های گرافیکی در این نوشته از ریسمان برای شما طرح سیاه و سفید خطوط بدن گورخر را قرار داده ایم . برای دریافت فایل و جزئیات...